ทำความรู้จักกับ อารมณ์พื้นฐานของเด็ก ที่พ่อแม่ควรรู้

อารมณ์พื้นฐานของเด็ก

ทำความรู้จักกับ อารมณ์พื้นฐานของเด็ก ที่พ่อแม่ควรรู้ อารมณ์พื้นฐานของเด็ก เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิด ซึ่งแต่ละคนจะมีพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้เด็กแต่ละคนจึงมีนิสัยที่ต่างกัน บางคนก็เลี้ยงง่าย นอนง่าย แต่บางคนกลับร้องไห้ตลอดทั้งวัน ด้วยความที่อารมณ์พื้นฐานของเด็กต่างกัน การตอบสนองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวจึงไม่เหมือนกัน เช่น เด็กที่มาเที่ยวทะเลครั้งแรกแล้วมีอาการตื่นเต้นกับคลื่นทะเล ในขณะที่มีเด็กอีกคนกลัวคลื่นน้ำ นักจิตวิทยาเรียกอารมณ์พื้นฐานของเด็กที่มีมาแต่กำเนิดว่า Temperament โดยผลการวิจัยค้นพบว่าอารมณ์พื้นฐานของเด็กที่จะทำให้เด็กแต่ละคนมีบุคลิกที่แตกต่างกัน มีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ เด็กที่เลี้ยงง่าย เด็กเลี้ยงยาก และเด็กที่ปรับตัวช้า เด็กเลี้ยงง่าย เด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์ค่อนข้างจะร่าเริง ปรับตัวง่าย กินง่าย นอนง่าย ขับถ่ายง่าย เรียกได้ว่าจัดการเวลาได้อย่างเป็นระบบ เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆ และเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เด็กกลุ่มนี้จะมีประมาณ 40% ของเด็กทั้งหมด การที่ลูกเป็นเด็กเลี้ยงง่าย น่าเอ็นดู พ่อแม่และคนรอบตัวก็ไม่ควรจะตามใจเขามากเกินไป การตามใจลูกในสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือมากไปอาจจะทำให้ลูกกลายเป็นเด็กเลี้ยงยากในอนาคตได้ พ่อแม่ควรสอนการมีวินัยพร้อมกับให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ด้วยความพอดี เด็กเลี้ยงยาก เด็กในกลุ่มนี้จะมีลักษณะตรงข้ามกับเด็กกลุ่มเลี้ยงง่ายไปเลย พื้นฐานอารมณ์ของเด็กที่เลี้ยงยากค่อนข้างจะแปรปรวน เด็กมักจะร้องไห้บ่อย หงุดหงิดง่าย มีการปรับตัวยาก กินยาก หลับยาก หรือมักจะตื่นขึ้นมาร้องไห้กลางดึก มีการต่อต้านหรือแสดงอารมณ์ที่รุนแรง เด็กเลี้ยงยากมักจะพบใน 10% […]