แนะนำ วัคซีนพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิด ถึง 12 ปี ที่ลูกควรได้รับ

วัคซีนพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิด

โดยปกติแล้วเด็กๆควรได้รับ วัคซีนพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 12 ปี ตามตารางวัคซีนของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก ซึ่งจะแบ่งออกตามวัยของเด็ก การได้รับวัคซีนเด็กจะร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย กระตุ้นภูมิต้านทาน สร้างเกราะป้องกันโรคต่างๆ พร้อมเติบโตและมีพัฒนาการอย่างสมวัย วัคซีนพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิด ที่เด็กทุกคนควรจะได้รับ ได้แก่  • วัคซีนป้องกันวัณโรค ถือเป็นวัคซีนทารกแรกเกิดเลยก็ว่าได้ เพราะโรงพยาบาลจะฉีดให้กับทารกก่อนกลับบ้านเลย  • วัคซีนตับอักเสบบี อีกหนึ่งวัคซีนทารกแรกเกิดที่จะต้องได้รับทั้งหมด 3 เข็ม เข็มแรกจะฉีดครั้งแรกตอนหลังคลอด เข็มที่ 2 ฉีดเมื่ออายุครบ 1 เดือน และเข็มสุดท้ายฉีดเมื่อมีอายุครบ 6 เดือน  • วัคซีนคอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน ฉีดชุดแรก 3 ครั้ง เข็มแรกตอนอายุ 2 เดือน, 4 เดือน และ 6 เดือนตามลำดับ หลังจากนั้นจะฉีดเพื่อกระตุ้นการทำงานของวัคซีนอีกครั้งในอายุ 1 ปี 6 เดือน, 4-6 ปีและ […]