วิธีแก้ปัญหา ลูกติดมือถือ ที่พ่อแม่ต้องรู้

ลูกติดมือถือ

ปัญหา ลูกติดมือถือ ยังคงเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากในปัจจุบัน เนื่องจากมือถือได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว จะเห็นได้จากการใช้มือถือในขณะที่ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น นั่งรถประจำทาง ทานอาหาร หรือแม้กระทั่งตอนนอน การที่ลูกติดมือถือ ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับหน้าจอเป็นหลัก จะส่งผลเสียกับลูกเป็นอย่างมาก โดยที่พ่อแม่คิดไม่ถึงเลย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพร่างกาย สติปัญญา และโดยเฉพาะด้านอารมณ์ของลูก ผลเสียจากการที่ ลูกติดมือถือ 1. โรคสมาธิสั้น  เด็กวัย 3-7 ขวบ มักจะมีความเสี่ยงต่อโรคสมาธิสั้นอยู่แล้ว ซึ่งก็คือมีอาการอยู่ไม่นิ่ง ไม่สามารถอยู่กับอะไรนานๆได้ หากลูกน้อยวัยก่อน 2 ขวบ มีการเล่นมือถือ แท็บเล็ต จะทำให้เขาจดจ่ออยู่กับหน้าจอที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดสมาธิสั้นได้ เมื่อลูกติดมือถือ บวกกับภาวะโรคสมาธิสั้น จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการต่างๆ  2. สายตาสั้น หากลูกติดมือถือ เล่นโทรศัพท์เป็นเวลานาน เพ่งสายตาใกล้จอโทรศัพท์มากๆ จะทำให้รูม่านตาหดเล็กลง และแสงสีฟ้าจากจอมือถือที่มีความยาวคลื่นสูง อาจส่งผลกระทบต่อดวงตาของเด็กในระยะยาวได้ 3. พัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วไป การสื่อสารช้า พูดไม่ชัด ไอคิวต่ำ ขาดทักษะในการสื่อสารและการเข้าสังคม ทั้งหมดนี้เป็นอาการของเด็กที่มีพัฒนาการช้า เพราะการที่ลูกติดโทรศัพท์มากเกินไป ก็อาจทำให้ไม่สนใจสิ่งรอบตัว  4. โรคอ้วน […]