ของเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับลูกในแต่ละวัยที่ควรมี

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

ของเล่นเสริมพัฒนาการ การเลือกซื้อของเล่นให้ลูกน้อย ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพัฒนาการของลูก เพราะนอกจากของเล่นจะช่วยให้ลูกรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถเสริมทักษะ สร้างพัฒนาการที่ดีให้กับลูกได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นคุณแม่อาจจะต้องเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการให้กับลูก เพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีตามวัย เด็กแต่ละช่วงวัยนั้นจะเล่นของเล่นแตกต่างกัน โดยของเล่นเสริมพัฒนาการมีอยู่หลายประเภท ทั้งฝึกการสังเกต เพิ่มความจำ ฝึกการได้ยิน ฝึกกล้ามเนื้อ คุณแม่ควรเลือกซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการตามวัยของลูก เพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการและตัวของลูกน้อยด้วย นอกจากอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ที่ลูกควรได้รับแล้ว การเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีของลูกก็มาจากของเล่นเสริมพัฒนาการด้วยเช่นกัน มาดูของเล่นเสริมพัฒนาการที่จะช่วยให้ลูกเรียนรู้ได้เร็วตั้งแต่วัยแรกเกิดกันเลยค่ะ ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นสำหรับเด็กแรกเกิด – 6 เดือน เด็กวัยนี้อาจจะยังไม่ได้เล่นของเล่นมากนัก อาศัยการมอง การฟัง การสัมผัส ดังนั้นของเล่นเสริมพัฒนาการแรกเกิดของลูกควรเน้นให้กระตุ้นสายตา และการฟังเสียงเป็นส่วนใหญ่ เช่น  • โมบายตุ๊กตา เป็นของเล่นสำหรับเด็กเล็กที่แทบทุกบ้านจะต้องมีไว้เลย เพราะนอกจากจะช่วยให้ลูกได้เพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย เมื่อลูกเอื้อมมือจะไปคว้าโมบาย ก็ถือเป็นการยืดกล้ามเนื้อ ให้ลูกได้ขยับตัวฝึกกล้ามเนื้อ  • กล่องดนตรี หรือตุ๊กตามีเสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงพูด ก็จะช่วยให้ลูกน้อยเกิดความสนใจ และมีพัฒนาการทางด้านการฟังเสียง การหาต้นตอของเสียง เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการแรกเกิดที่ควรมีติดบ้านไว้ค่ะ  • ยางกัดนิ่มๆสำหรับเด็ก เมื่อลูกฟันกำลังขึ้น จะสังเกตได้ว่าลูกจะชอบหยิบของเข้าปาก หรือที่เรียกกันว่าอาการคันเหงือก คุณแม่ควรเตรียมยางกัดสำหรับเด็กที่มีความปลอดภัย แข็งแรง […]