22.pngพ่อแม่และผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของลูกน้อยอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติ เช่น ทำอะไรเชื่องช้า ไม่ค่อยมีสมาธิ หรือ สมาธิสั้น ให้รีบทำการรักษาโดยด่วน แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกสมาธิสั้น มาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะ

1. รู้จักโรค สมาธิสั้น

สมาธิสั้นADHD คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนหน้า ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมสมาธิและพฤติกรรม พบว่ามีการทำงานลดลง ส่งผลให้มีสมาธิสั้นกว่าปกติ ขาดสมาธิ อยู่ไม่นิ่ง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการเรียน การทำงาน และการเข้าสังคมในอนาคตได้

สมาธิสั้นมักจะพบในเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-7 ขวบ และมีโอกาสหายเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นประมาณ 20-30% สามารถใช้ชีวิตปกติได้โดยไม่ต้องใช้ยา แต่ส่วนใหญ่จะยังมีความบกพร่องในเรื่องของสมาธิอยู่ ส่งผลให้มีความล่าช้าต่อการทำงาน และการเข้าสังคมกับผู้อื่น จึงต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง


23.png

2. สาเหตุของโรค สมาธิสั้น

ปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดโรคสมาธิสั้น คือ ปัจจัยทางชีวภาพ ซึ่งได้แก่พันธุกรรม โรคนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมและครอบครัวได้ถึงร้อยละ 70 ปัจจัยทางด้านประสาท ความผิดปกติของสมองส่วนหน้า โดยเฉพาะบริเวณที่เกี่ยวกับการคิด วางแผน การจัดลำดับ และการควบคุมตัวเอง และยังพบว่าในระหว่างที่ตั้งครรภ์หากแม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือคลอดก่อนกำหนด มีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่าปกติ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เด็กสมาธิสั้นอีกด้วย

3. อาการของเด็กสมาธิสั้น

สมาธิสั้นจะแบ่งอาการออกเป็น 3 ด้านดังนี้

 • พฤติกรรมการขาดสมาธิ คือ เหม่อลอย วอกแวกง่าย ทำอะไรนานๆไม่ได้ ขี้ลืม ไม่ค่อยมีความรอบคอบ

 • พฤติกรรมสุขซนอยู่นิ่งไม่ได้ คือ จะต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา พูดเก่ง ชอบทำเสียงดัง เล่นกับเพื่อนแรงๆ เรามักจะเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กไฮเปอร์

 • ขาดความยับยั้งชั่งใจในตัวเอง อาการของกลุ่มนี้มักจะใจร้อน วู่วาม ขาดความระมัดระวัง พูดแทรกผู้ใหญ่ รอคอยอะไรนานๆไม่ค่อยได้


21.png

4. การรักษาโรคสมาธิสั้นด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 • จำกัดการเล่นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต

 • ฝึกโยคะ นั่งสมาธิ

 • ฝึกให้ทำอะไรนานๆต่อเนื่องประมาณ 20-30 นาที

 • เข้าคอร์สเพิ่มสมาธิ เช่น เรียนศิลปะ เรียนดนตรี

 • งดตามใจ ไม่ปล่อยปละละเลย จะช่วยไม่ให้ลูกดื้อ เอาแต่ใจตัวเองได้

 • จัดตารางชีวิต ให้มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตประจำวัน

5. การรักษาโรคสมาธิสั้นด้วยยา

 • ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคสมาธิสั้น แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

 • ยาในกลุ่มที่ไม่ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท ใช้ในเด็กที่ไม่สามารถทนกับผลข้างเคียงของยากระตุ้นระบบประสาทได้

 • ยากลุ่ม Alpha 2 agonist ใช้กับเด็กสมาธิสั้นที่มีโอกาสเป็นโรคกล้ามเนื้อกระตุก

 • ยาต้านเศร้า ใช้กับเด็กที่อาจมีปัญหาซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://notjustaworkingmom.com/คุณแม่มือใหม่/

เครดิตภาพ

https://www.google.com/

https://www.pinterest.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.